Tag Archives: Android

by datnv 4 năm ago

iPhone gặp lỗi nhiều hơn điện thoại Android

Theo nghiên cứu mới đây, 62% người dùng iPhone cho biết họ gặp vấn đề khi sử dụng iPhone trong khi con số này của người dùng Android chỉ là 47%. Theo nghiên cứu mới phát hành của Blancco...

Xem Thêm